Warto zobaczyć

Grodzisko Owidz

Przez wiele wieków Grodzisko w Owidzu było jedynie świadectwem bogatej historii tych terenów, istniejącym głównie w świadomości badaczy historii i pasjonatów zakochanych w epoce średniowiecza. Dziś historia zatoczyła koło, jesteście bowiem Państwo świadkami rekonstrukcji, która z pewnością będzie dumą atrakcji turystycznych Kociewia.

Zwiedzanie Grodziska Owidz na długo zapadnie w pamięci bowiem nie ma nic bardziej pouczającego niż żywe lekcje historii w otoczeniu drewnianej palisady, w której historia zatrzymała się specjalnie dla Państwa.

więcej pod adersem:  http://www.owidz.pl/

 

 

Kościół św. Barbary w Kokoszkowach

Parafia założona została w połowie XIV wieku przez Joannitów, którzy wyłączyli ją z parafii starogardzkiej. W połowie XVI wieku wkładali nią Luteranie, jednak już pod koniec stulecia powróciła do rąk katolickich. Od 1653 r. do 1827 r. zawiadywali nią Dominikanie tczewscy, otrzymawszy za zezwoleniem króla Jana Kazimierza, kościół wraz z patronatem i dochodami. Kościół zbudowany jest z kamienia oraz cegły i do dziś zachował się w pierwotnym założeniu. Drewnianą wieżę dobudowano później w stylu muru pruskiego. Ozdobą architektury kościoła jest schodowy przyczółek płaskiej absydy. Wśród zabytków na uwagę zasługuje płyta nagrobna w kościele, na której widnieje napis: "Sophia z Maszewa małżonka Christopha Stanisławskiego tu leży Anno 1619 rok". Wśród innych zabytków należy wymienić: ołtarz główny barokowy z początku XVIII wieku, rzeźbiony, polichromowany, dwa ołtarze boczne rokokowe z drugiej połowy XVIII wieku, krucyfiks drewniany, rzeźbiony, barokowy z XVIII wieku i chrzcielnicę drewnianą z XVIII wieku. Na uwagę zasługują również dwa feretrony z XIX w., obraz "Ukrzyżowanie", barokowy w rokokowej złoconej ramie oraz krucyfiks ołtarzowy papieski mosiężny z inskrypcją i datą 1770 r.


Dwór w Rokocinie

Dwór wchodzi w skład zespołu dworsko-parkowego i swoimi tradycjami rezydencji ziemskiej sięga XVI wieku. Budynek, który obecnie się tam znajduje powstał w pierwszej połowie XIX wieku. Ma kształt wydłużonego prostokąta z płytkim rytalitem i dobudowaną werandą w północno-wschodnim narożniku. W jego skład wchodzą trzy bryły: zachodnia (dwie kondygnacje), środkowa (półtorej kondygnacji) i wschodnia (parterowa).
Elewacja pałacu jest o wystroju klasycyzującym z zachowanymi licznymi elementami detali architektonicznych jak: gzyms wieńczący, gzymsowe nadproża okienne, zdwojone kolumny w poziomie pierwszego piętra i formy pilastrów na parterze.
W pałacu zachowała się oryginalna stolarka drzwiowa. W salonie zobaczyć można stiukową dekorację sufitu.
Pałac otoczony jest zabytkowym parkiem z drzewostanem liściastym. Zarówno pałac jak i park wpisane są do rejestru zabytków jako zespół dworsko-parkowy.


Dwór w Suminie

Budowę dworu murowanego, w kształcie, w jakim możemy dzisiaj oglądać rozpoczęto w 1863 roku. Dużo wcześniej jednak istniał tam dwór drewniany wraz z kaplicą. Nowobudowanemu dworowi nadano bogate zdobienia, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz. Równocześnie założony został piękny park, w którym posadzono nie tylko rodzime gatunki drzew, ale również zamorskie, jak sosnę koreańską czy buka czerwonego. Obecnie w budynku znajduje się Zespół Szkół Publicznych. W parku powstały ścieżki edukacyjne, a teren ten stanowi miejsce rekreacyjno-wypoczynkowe.


Jezioro Płaczewo

Jezioro Płaczewo (Płaczewskie) położone jest w południowej części gminy Starogard przy trasie na Lubichowo. Powierzchnia całkowita zbiornika wynosi 44,8 ha, a głębokość maksymalna 4,9 m . Jest to jedno z najczęściej wybieranych przez starogardzian miejsc rekreacyjno-turystycznych w sezonie letnim. Nad jeziorem powstała infrastruktura gastronomiczna, a do dyspozycji wczasowiczów są kajaki, rowery wodne i łodzie. Kilka lat temu rozbudowano pomost, który jest jednym z większych w okolicach.


Kościół św. Katarzyny w Klonówce

Kościół św. Katarzyny wybudowano w drugiej połowie XIV wieku i jest to świątynia typowo gotycka, charakterystyczna dla budowli tego typu prowadzonych przez Krzyżaków na Pomorzu. Podobnie jak w świątyniach starogardzkiej i pelplińskiej jej największą ozdobą jest ażurowy, bogato zdobiony szczyt.


Elektrownia wodna na rzece Wierzycy w Nowej Wsi

Elektrownia powstała na początku XX wieku. Została zbudowana z inicjatywy właściciela tamtejszego majątku ziemskiego. Początkowo zabezpieczała potrzeby pałacu w Nowej Wsi oraz pobliskich zabudowań. Z czasem zaczęła niszczeć. Jej odbudowa rozpoczęta w połowie lat 80 została zakończona na początku lat 90. Od tego czasu elektrownia jest dostawcą prądu dla leżącego po sąsiedzku zakładu produkcyjnego, a nadwyżkę energii sprzedaje.
Obecnie elektrownia posiada moc pozwalającą na zabezpieczenie prądu dla kilku bloków mieszkalnych.
Nie jest to jedyna elektrownia wodna na Wierzycy funkcjonująca w obrębie gminy Starogard. Podobne obiekty istnieją również w Kolinczu i Owidzu.