Projekty  

współfinansowane ZE ŚRODKÓW KRAJOWYCH

 
 

 

 

 

Budowa obwodnicy zwartej zabudowy wsi Zduny wraz z przebudową drogi gminnej nr 213019G od drogi krajowej nr 22 do miejscowości Brzeźno Wielkie oraz drogi od skrzyżowania przy boisku w Zdunach

Projekt z edukacji ekonomicznej "Na własne konto".

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w części Gminy Starogard Gdański

Likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rywałdzie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Dąbrówce – Gmina Starogard Gdański i Jabłówku – Gmina Bobowo

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2014)

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w części Gminy Starogard Gdański

Budowa drogi gminnej nr 213035G Koteże – Jabłowo stanowiącej obwodnicę miasta Starogard Gdański

Budowa drogi gminnej na ulicy Kwiatowej i Południowej w miejscowości Kokoszkowy wraz ze skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 222

Przebudowa drogi nr 213024 – ul. Rzecznej w miejscowości Nowa Wieś Rzeczna, Gmina Starogard Gdański

Budowa budynku socjalnego w miejscowości Barchnowy – Gmina Starogard Gdański

Budowa hali sportowej przy szkole w Rywałdzie

Youngster Plus

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Starogard Gdański – edycja 2013