Projekty 

 
  Projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej

 

  Projekty finansowane ze środków krajowych

 

  Projekty partnerskie współfinansowane przez Gminę Starogard Gdański

 

  Miejski Obszar Funkcjonalny

 

 PROGRAMY

 

Program współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi i innym podmiotami

 

Programy Społeczne i Zdrowotne

 

Rządowy Program Pomocy Uczniom w 2014 roku „Wyprawka Szkolna”