PROGRAMY SPOŁECZNE I  ZDROWOTNE

 REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ STAROGARD GDAŃSKI

 
 

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Starogard Gdański na 2013 rok

Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Starogard Gdański na 2013 rok

Gminny Program Wspierania Rodziny oraz  Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gminie Starogard Gdański na lata 2012-2015