ProGRAM WSPÓŁPRACY  

GMINY STAROGARD GDAŃSKI Z ORGANIZACJAMI

POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI

 
 

 

Ogłoszenie  otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wypoczynku letniego  w 2015 roku

 

 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

 

 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka  

 

 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawowanej w formie żłobka 

 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie  projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok

 

 

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

 

Formularz uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

 

 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wypoczynku letniego  w 2014 roku
 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wypoczynku letniego  w 2014 roku

 

 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2014 roku

 

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie  projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
 

 

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

 

Formularz uwag do projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

 

 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku letniego w 2013 roku.
 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie wypoczynku letniego  w 2013 roku
 

 

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 

Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert  na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2013 roku

 

Ogłoszenie o konsultacjach  w sprawie projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Projekt Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Formularz uwag do projektu  Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013

 

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie  projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Starogard Gdański  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2013 rok.