UDOSTĘPNIANIE   INFORMACJI  O  ŚRODOWISKU 

karty informacyjne o przedsięwzięciach realizowanych na terenie Gminy

 

 NOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Informacja dla mieszkańców gminy o znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach