Nr Pokoju

Stanowisko

Imię i nazwisko

Telefon

 

19a

Wójt Gminy

Stanisław Połom

58 5625067 w. 50

19

Sekretariat Wójta

Anna Bielecka

58 5625067 w. 51

 

 

 

 

14

Z-ca Wójta

Sekretarz Gminy

Marek Kowalski

58 5625067 w. 42

18

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wierzba

58 5625067 w. 49

17

Biuro Obsługi Rady Gminy

Bożena Filz

58 5625067 w. 48

13

Kontrola finansowo-gospodarcza

Anna Klein

58 5625067 w. 41

13

Audytor Wewnętrzny

Adam Bela

58 5625067 w. 41

17

Radca Prawny

Waldemar Łuczkowski

58 5625067 w. 48

32

Radca Prawny

Tadeusz Siekierzyński

58 5625067 w. 65

 

 

Wydział Administracyjny

 

15

Naczelnik Wydziału

Irena Woźniak

58 5625067 w. 45

3

Ewidencja ludności, dowody osobiste

Bożena Skibińska

58 5625067 w. 34

3

Ewidencja ludności, PESEL, Obrona Cywilna

Magdalena Jedwabnik

58 5625067 w. 34

parter

Działalność gospodarcza, Zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Mirosława Ziółkowska

58 5625067 w. 30

parter

Gminne Centrum Informacji, EOD, ABI

Damian Plewako

58 5625067 w. 30

14

Sprawy obronne i wojskowe, informacje niejawne, obsługa OSP

Karolina Szweda

58 5625067 w. 43

15

Płace i ubezpieczenia społeczne

Helena Wałaszewska-Bejma

58 5625067 w. 46

15

Kadry, płace, archiwum

Lucyna Ossowska

58 5625067 w. 46

 

 

 

 

 

Wydział Finansowy

 

14

Skarbnik Gminy

Elżbieta Sadowska

58 5625067 w. 44

4

Księgowość Budżetowa

Bożena Chrzanowska

58 5625067 w. 35

Eugenia Treder

58 5625067 w. 35

Ewa Priebe

58 5625067 w. 36

Bożena Dobras

58 5625067 w. 36

Agnieszka Malinowska

58 5625067 w. 36

1

Windykacja Podatkowa

Hanna Nierzwicka

58 5625067 w. 31

2

Podatki i Opłaty Lokalne

Krzysztof Brzoskowski

58 5625067 w. 32

Urszula Wodzik

58 5625067 w. 32

3

Podatki i Opłaty Lokalne

Anna Piechowska

58 5625067 w. 33

5

Obsługa kasowa

Monika Ługowska

58 5625067 w. 66

 

 

 

 

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji

 

26

Naczelnik Wydziału

Maria Michel

58 5625067 w. 58

25

Inwestycje

Urszula Szopińska

58 5625067 w. 57

25

Dariusz Szczubełek

58 5625067 w. 57

31

Beata Hołowińska

58 5625067 w. 62

31

Marian Firgon

58 5625067 w. 62

27

Ochrona środowiska

Marcin Walkowski

58 5625067 w. 60

29

Leśnictwo, BHP

Franciszek Barłóg  

Zenon Gracz

58 5625067 w. 61

29

Rolnictwo, Drogi Gminne

Roman Szweda

58 5625067 w. 61

 

 

 

 

 

Wydział Planowania Przestrzennego i Nieruchomości

 

26

Naczelnik Wydziału

Lucyna Probe

58 5625067 w. 58

31

Planowanie Przestrzenne

Aneta Makuch

58 5625067 w. 63

31

Monika Adamowska

58 5625067 w. 63

31

Warunki Zabudowy

Alina Putkamer-Jabłecka

58 5625067 w. 64

27

Gspodarka Mieniem Komunalnym

Anna Słomińska

58 5625067 w. 59

27

Geodezja

Tomasz Klej

58 5625067 w. 59

 

 

 

 

 

Wydział Rozwoju Gminy

 

24

Naczelnik Wydziału

Magda Forc-Cherek

58 5625067 w. 55

24

Realizacja Projektów Pomocowych, Pozyskiwanie środków zewnętrznych

Karolina Mikołajska

58 5625067 w. 56

24

Bartłomiej Sadowski

58 5625067 w. 56

21

Anita Schleser

58 5625067 w. 52

21

Beata Szadokielska

58 5625067 w. 52

 

 

 

 

 

Wydział Kultury, Sportu i Promocji Gminy

 

12

Naczelnik Wydziału

Tomasz Rogalski

58 5625067 w. 40

21

Kultura, Sport,

Katarzyna Grenz

58 5625067 w. 52

 

 

 

 

 

Wydział Oświaty Zdrowia i Spraw Społecznych

ul. Sikorskiego 7

3

Naczelnik Wydziału

Włodzimierz Bieliński

58 5625067 w. 69

2

Sprawy Oświatowe, Pracownicy Młodociani, Koordynator Gminnych Programów przeciwdziałania uzależnieniom

Małgorzata Rogalska

58 5625067 w. 53

2

Oświata, Stypendia i Programy Społeczne

Monika Jankowska

58 5625067 w. 53